efr 4Bezpieczeństwo, to główny czynnik o jakim musimy pamiętać podczas naszych podwodnych wypraw. Oczywistym jest więc wymaganie od doświadczonych nurków posiadanie certyfikatu przebytego kursu pierwszej pomocy. Kurs promowany przez PADI to kurs o statusie międzynarodowym, prowadzony według standardów EFR Emergency First Responce.


Aby wziąć w nim udział nie musisz posiadać nic więcej jak chęć niesienia pomocy. Brak tu wymaganych certyfikatów, umiejętności czy nawet limitów wiekowych.

 


Kurs ten jest obowiązkowy dla studentów na stopień Rescue Diver.

 


pomoce efrFirst Aid EFR jest to kurs jednodniowy, a czas jego trwania to ok. 7-8 godzin. Zajęcia są prowadzone bezstresowo w grupach kilkuosobowych, co pozwala na dobry kontakt z uczestnikami i daje szansę na kilkurazowe przećwiczenie przerabianych zagadnień.


To tutaj nauczysz się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nie tylko w sytuacjach podczas wypraw nurkowych ale też w życiu codziennym. Poznasz zasady resuscytacji bezprzyrządowej, opatrywania zranień i postepowania w nagłych stanach zagrożenia życia na skutek wypadku lub choroby.


AmbulanzJest to jeden z tych kursów gdzie zdobywasz pewną wiedzę tak naprawdę mając nadzieję nie wykorzystać jej w praktyce. Pomimo jednak upływającego czasu i braku stałego kontaktu ze zdobytym doświadczeniem musimy czuć się gotowi do udzielenia pomocy potrzebującemu.


Poza wykładami instruktora i ćwiczeniami praktycznymi dodatkową pomoc stanowił będzie podręcznik i pomoce audiowizualne.


Dla wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na ten temat proponujemy dodatkowe szkolenie z udzielania pomocy małym dzieciom i niemowlętom.


Mamy też ofertę dla tych, którzy w tematyce udzielania pomocy odnaleźli swoją kolejną pasję. Proponujemy wziąć udział w kursie na Instruktora Pierwszej Pomocy (First Aid Instructor EFR). Zdobywając te kwalifikacje będziesz mógł oficjalnie dzielić się wiedzą tu zdobytą i kontynuować szerzenie przedmedycznej pomocy innym.


Zapraszamy 

Offshoreadventure Akademia Sportów Wodnych